فرم ارسال رزومه کاری

resume-persiananimation

فرم ارسال رزومه کاری

برای ارسال رزومه خود از این فرم استفاده کنید ، مطمئن باشید اطلاعات ورودی صحیح باشد
نام.ضروری
آدرس.ضروری
مدت سابقه کار شما چقدر است؟ضروری
آیا شما هنرجوی پرشین انیمیشن هستید؟ضروری
آیا تابه حال دوره آموزش انیمیشن گذرانده اید؟ضروری
سطح تخصصی شما در چه حد است؟ضروری
آیا شما در رشته انیمیشن شاغل هستید؟ضروری
لطفا رزومه خودتا را در فایل های مشخص شده برای ما ارسال کنید
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, zip, png, pdf., حداکثر اندازه فایل ها.
    تیک تایید.ضروری