فرم ارسال رزومه کاری

resume-persiananimation

فرم ارسال رزومه کاری

برای ارسال رزومه خود از این فرم استفاده کنید ، مطمئن باشید اطلاعات ورودی صحیح باشد
نامضروری
آدرسضروری
مدت سابقه کار شما چقدر است؟ضروری
آیا شما هنرجوی پرشین انیمیشن هستید؟ضروری

آیا تابه حال دوره آموزش انیمیشن گذرانده اید؟ضروری
سطح تخصصی شما در چه حد استضروری
آیا شما در رشته انیمیشن شاغل هستید؟ضروری
لطفا اطلاعات شخصی خود را در این کادر بنویسید
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, zip, png, pdf., حداکثر اندازه فایل ها.
    لطفا رزومه خودتا را در فایل های مشخص شده برای ما ارسال کنید
    تیک تاییدضروری