دانلود نرم افزار SpeedTree Modeler Cinema Edition

دانلود نرم افزار SpeedTree Modeler Cinema Edition

نرم افزار Speed Tree یکی از نرم ‌افزارهای جانبی بسیار قدرتمند برای مدل‌سازی، شبـیه ســازی و پـویـانـمـایـی گـیـاهـان و سـاخـت درخـتـان مـتـنـوع مـی باشـد. نرم افزار Speed Tre تـوسـط اینـتراکیو دـتا ویـزولــزشـن Interactive Data Visualization, Inc (IDV) ارائه و عرضه شده است.

نرم افزار SpeedTree محصول گروه IDV  می باشد. آخرین نسخه منتشر شده نرم افزار speedtree در تاریخ 1401/08/18 با نام SpeedTree Modeler v9.2.1 Cinema Edition Win.x64  برای سیستم عامل ویندوز منتشر شده است .

نرم افزار SpeedTree